воскресенье

Заходи з патріотичного виховання у Врадіївській ЦБС

Патріотичне виховання Врадіївської  ЦБС  проходить  через   комплекс заходів, направлений на національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Під час організації  бібліотечних  заходів з усієї наявної в бібліотеці літератури  ми  вибираємо  найкращу і спрямувати на неї увагу дітей, враховуючи їх вікові особливості та індивідуальні запити.
Зважаючи на вкрай непросту ситуацію, в якій перебуває наша держава, надзвичайно важливим є формування у дітей відчуття приналежності до України, особистої відповідальності за долю держави й українського народу, виховання поваги до державних символів, шанобливого ставлення до традицій і культури представників усіх національностей, що населяють нашу державу. Це вже не просто данина традиції, а можливість проявити силу патріотизму, згадати зусилля і втрати, з якими наші пращури відстоювали право на свою свободу, а сьогодні наші брати захищають суверенітет і цілісність держави.


Соціальна активність молодого покоління

 
Проблема соціальної активності молоді в сучасній Україні дуже актуальна. Це
визначається необхідністю подолання негативних тенденцій в молодіжному середовищі,
важливістю орієнтації на пріоритет загальнолюдських цінностей. Завданням будування
правової держави та громадянського суспільства на демократичних принципах. На
сьогоднішній день України знаходиться на початковому етапі розвитку та сприянню
соціальній активності молоді, однак вона робить перші кроки в цьому напрямку.

Можна зазначити, що рівень патріотизму та громадянська свідомість
молоді тісно пов’язані із її соціальною активністю. Тому для становлення молодого
громадянина-патріота необхідне включення молоді в процес прийняття суспільно значущих  рішень, складання у неї соціального контакту з країною, який закріпить обов’язки вирішувати проблеми своєї держави та її населення. Також держава повинна проводити соціальну політику задля регулювання соціальної активності молоді шляхом сприяння її розвитку та захисту від незаконних втручань. Важливо, щоб молодь була зацікавлена  проектами держава, щоб вони співпадали з інтересами молоді, адже так виходить досягати позитивного результату простіше, швидше та ефективніше.

Виховна робота у бібліотеці

 
 В наш час в умовах цивілізованого суспільства необхідними елементами життєвої
позиції особистості виступають громадянськість та патріотизм. Громадянськість можна  визначити в трьох основних напрямках:
як свідоме та активне виконання людиною своїх громадянських обов’язків та
громадянського боргу, розумне використання своїх цивільних прав та свобод;
як політичну позицію особистості, яка реалізується в його готовності та здібності до
участі в рішенні громадських та державних проблем, у відчутті ним власної участі у
соціальних процесах та інтересі до них;
якісний стан суспільства та особистості, який досягнений в процесі розвитку,
протилежний за змістом традиційності, ірраціональності, який будується на принципах
раціоналізму та вільного обміну результатами своєї діяльності. При цьому громадянськість  постає атрибутом громадянського суспільства.
Патріотизм, в свою чергу, це етичний та політичний принцип, соціальне відчуття, яке
проявляється в любові до своєї країни, турботі про її процвітання та благополуччя, в бажанні  зберегти характер та культурні особливості своєї Батьківщини. Патріотизму властиве  емоційно-психологічне ставлення до країни та держави, яке виражається в символічній  формі.
Сьогоднішня молодь - майбутнє України. Саме молоді належить приймати стратегічне
рішення на наступних етапах, будувати та розвивати демократичне громадянське
суспільство, саме молодь забезпечує соціальну мобільність суспільства та постає джерелом  ініціативи та вдосконалення всіх сфер суспільного життя.
В наш час у молодіжному середовищі спостерігається тенденція апатії до більшості
процесів, які відбуваються в країні. Тому необхідною умовою включення молоді у суспільне
життя є розвиток самоорганізації та соціальної активності молоді. Найбільш цьому
відповідає активна участь молоді у справах регіону та держави.

Патріотизм серед молоді

Сьогодні — складний період становлення української державності. Зовнішні та внутрішні проблеми і вороги намагаються підточити і обрушити державу під назвою Україна. Але саме такі часи і народжують справжніх  героїв  та  непідробний  патріотизм.
Майбутнє будь-якого суспільства в значній мірі визначається громадською свідомістю
молоді, яка щорічно вступає в активне соціально-політичне життя. Це можливо якщо в
молоді немає соціально активної позиції. Адже саме соціальна сфера формує громадянське суспільство.
Патріотичне виховання — пріоритетний напрямок діяльності   наших  бібліотек . На  цю  важливу  тему було  проведено  безліч  масових заходів, під час проведення яких популяризувалась  література, яка  сприяла  вихованню патріотизму, причетності до історичної долі України, висвітлювались   події, які відбувалися в зоні АТО, вшанувались герої  Небесної Сотні.

четверг

Врадіївський волонтерський рух. Благодійна акція IceBucketChallenge


Волонтерський рух в Україні

Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг (волонтерська діяльність) – це добровільна неприбуткова діяль­ність фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на надання допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих об­ставинах та потребують сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера.
Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основополож­них засадах:
– добровільність та доброчинність;
– законність;
– гуманність та гідність;
– спільність інтересів і рівність прав її учасників;
– гласність;
– відповідальність;
– конфіденційність.
Волонтерську діяльність провадять фізичні особи – волонтери, які можуть входити до волонтерських організацій (об'єднань) – громадських чи релігійних організацій, які діють відповідно до їх статутів (положень).
Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами:
– надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку зі старістю чи станом здоров'я, відсутністю житла або роботи, наслідки стихійного лиха, ката­строф тощо);
– надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебу­вають у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.
Волонтерська діяльність провадиться шляхом:
а) надання допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (за місцем проживання особи, у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; у територіальних центрах соціального обслуговування; в установах та закладах тимчасового або постійного перебування та в інших закладах соціальної підтримки (догляду));
б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у волонтерській діяльності;
в) встановлення зв'язків із міжнародними волонтерськими організаціями.
Волонтерські організації (об'єднання), волонтери можуть залучатися соціальними службами до надання таких соціальних послуг:
– придбання і доставка медикаментів, продовольчих, про­мислових та господарських товарів, книг, газет, журналів, га­рячих обідів;
– приготування їжі, годування;
– допомога у проведенні заходів особистої гігієни;
– прибирання приміщення, прання білизни;
– обробіток присадибних ділянок;
– виконання ремонтних робіт;
– відвідування хворих у стаціонарних медичних закладах;
– читання художньої літератури, преси, написання листів;

       організація дозвілля тощо.

пятница

 В  зв’язку  з  напруженною  ситуацією, яка  склалася   на сході  України  та  враховуючи  мобілізацію  наших  земляків  в  ряди  військовослужбовців    для участі  в  АТО  (79  аеромобільна бригада) працівниками  РОТЧХУ   було   виготовлені  звернення до  голови  райдержадміністрації та  до небайдужих  односельчан  для організації адресної допомоги  нашим  військовим  одягом, засобами захисту , продуктами харчування,  медикаментами, предметами  першої  необхідності  та  гігієни.
Завдяки  допомозі  представників  народної ради Врадіївщини та  жителів  селища  8 червня 2014р  було  закуплено продуктів харчування  на суму  2400гр. а  також батьками  військовослужбовця придбано прилад  нічного бачення   та доставлено  на один з  блок постів  Донецької  області.
В ході  акції « Допоможи  армії- збережи мир»  завдяки  виготовленим  зверненням  та  роботі проведенній  райдержадміністрацією  та  районною радою  з  представниками  малого  та середнього бізнесу та  фермерами закуплено  продуктів  харчування  на  суму   5400гр.( 1200гр.-   зняті  з благодійного рахунку   РДА та 4200гр.  зібрано земляками  та  організаціями) Ця допомога була  доставлена  в м.Миколаїв на  КПП  79  аеромобільної  бригади  в виді передачі  для 7 наших  земляків ,яку вони  в подальшому  отримали безпосередньо в місцях  несіння  служби. Хочеться відмітити колектив агрокомбінату   «Врадіївський»  на чолі з Ходзинським  С.І.  які відвідали кожну  родину сімох  військовослужбовців  та вручили   матеріальну допомогу  по  1305гр.  батькам та сім’ям.  Завдяки  допомозі нашого земляка  з  Києва  один військовий отримав  засіб захисту-кевларову  каску.
Допомога  для наших військових  надходить від  друзів  та  знайомих  з різних куточків  України  та  навіть  від  незнайомих  людей з Луганської  області які   бажають  допомогти  українським  військовослужбовцям  в  зоні  АТО.
Також  Врадіївською  РОТЧХУ ,  районною  радою  та  РДА  оголошено про збір коштів  для  важко пораненого   Ткача Є. (військовослужбовець  79 аеромобільної  окремої  бригади)  які необхідні  йому для  подальшого  лікування за  кордоном.  Напротязі   липня  місяця   зібрано і  перераховано на рахунок для лікування  6000гр. Ця  робота продовжується.
11.07.2014р  на  КПП  79  аеромобільної  бригади  доставлено 9  посилок    з  усім  необхідним   для наших  земляків  які  знаходяться  в гарячих  точках  Сходу  на  суму  7662гр. Ці  продукти  і  засоби першої необхідності зібрані небайдужими  односельчанами. Хочеться  відмітити  Іванівську , Гуляніцьку  та    Краснопільські  сільські  ради  які  організували  збір  продуктів  харчування  та  предметів  першої  необхідності  на  території своїх  рад  та  доставили  їх   до  РОТЧХУ. Так  Іванівською  сільською  радою  28.07.2014р. зібрано та  доставлено  в  РОТЧХУ  продукти  харчування (макаронні  вироби-5кг.,різні крупи-10кг. сахар-2кг. чай- 2уп. печиво-сушка-1ящик. Консервація  різних видів,консерви  рибні 6шт. та також  пральний порошок  та  господарче мило-3шт.)  Краснопільська  сільська  рада  зібрала  та доставила  в  РОТЧХУ   28. 07.2014р. продуктів харчування   та предметів  першої  необхідності  на суму   2700гр.
В  зв’язку  з  напруженною  ситуацією   на  сході  країни ,враховуючи  потік  переселенців, на  базі  РОТЧХУ  також  створено  банк  одягу  та продуктів  харчування  для  цієї категорії  населення.  Фіксується  кожне  звернення  і  по  мірі  можливості   людям  надається  допомога.
Наші  односельчани від усієї душі допомагають  і  матеріально  і  продуктами  харчування  та предметами  першої  необхідності всім, хто знаходиться  зараз в  важкому положенні.  Не грає ролі сума цієї  допомоги, адже це  робиться  от  всього серця і  для  людей. 2.07.2014р  надана  допомога продуктами  харчування та предметами першої необхідності особам, які тимчасово прибули на територію Врадіївки з Луганської та Донецької області на  суму  5133гр.
Зараз  продовжується  ця  робота і  планується  відправка посилок  для  військово службовців учасників АТО  на  Сході.